TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DANIŞMANLIĞI

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DANIŞMANLIĞI

  • Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark, Kuluçka Merkezi Süreç Danışmanlıkları

Üniversitelerin yeni kurulacak Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi ve Teknopark süreçleri hakkında danışmanlık yaparak, kuruma özgü bir rol model ortaya çıkarılmaktadır.

  • Bağımsız Rektör Danışmanlığı

Ülkemizde var olan devlet veya vakıf üniversitelerinde başta bilim ve teknoloji politikaları olmak üzere çeşitli konularda kuruma hizmet vermek,

  • Bağımsız Değerlendiricilik Hizmeti,

Kalkınma Ajanslarının açtığı mali proje çağrıları doğrultusunda, başvurulan projelerin değerlendirilmesi hususlarında hizmet vermek,

  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Süreç Danışmanlığı,

5746 sayılı kanun kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilgili şirketlerin Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvurularının gerçekleştirilmesi ve süreçlerinin takibi sağlanmaktadır.

  • Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı,

Ülkemizin dijitalleşme yolunda attığı adımlar doğrultusunda kurumların ihtiyacı olan milli dijitalleşme araçlarının ve metodolojiler geliştirilmektedir.

 

 

 

  • Ulusal ve Uluslararası Hibe Destek Süreçleri Danışmanlığı

Ülkemizin sağladığı başta TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm ulusal hibe destekleri ile Avrupa Birliğinin ve diğer tüm uluslararası hibe desteklerinin kurum ve kuruluşlar ile buluşturulması sağlanmaktadır.

 

  • Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama Hizmetleri,

Kurum ve kuruluşların ihtiyacı olduğu tüm FSMH’lar konusunda süreç yönetimi ve lisanslama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

  • Girişimcilik ve Mentorluk Faaliyetleri

Kuluçka merkezleri ve diğer alanlardaki girişimcilerin yatırımcı bulma konularında destek olmak ve süreçler birlikte koordine edilmektedir. Bunun ile birlikte ülkemizde var olan birçok girişimcilik programında mentor olarak da hizmet verilmektedir.